Taksim - Beyoğlu ve Dövme, Tattoo

Artık dövme-tattoo denince akla ilk olarak Beyoğlu geliyor, Beyoğlu dövme, Beyoğlu Tattoo, Beyoğlu, Taksim, istiklal caddesi, Galatasaray artık istanbulda dövmenin kalbidir Beyoğlu. Hergün binlerce kişinin gezdiği bir ilçedir Beyoğlu , durum böyle olunca dövme stüdyolarıda hızla çoğalmaya başlamıştır. Bu durum iki türlü gelişme gösteriyor birincisi kaliteli ve işin ehli dövme stüdyolarının çoğalması, diğeri ise merdiven altı olarak bilinen kayıt dışı ve sağlıksız ortamlarda dövme yapmaya çalışan bir kesimin ortaya çıkması olmuştur. Tabiki tercih kişilerindir ama sağlıksız ortamlarda (ev ortamıda dahil) dövme yaptırmanın maliyeti ucuz ama bedelide ağır olabilir. Lütfen dövme-tattoo yaptırmayı düşünürseniz mutlaka profesyonel tattoo-dövme stüdyolarını gezin, sorun ve tercih ediniz.

Taksim den Tünel meydanına varıncaya kadar birçok tattoo & dövme stüdyosu bulabilirsiniz.

Buraya kadar gelmişken Beyoğlu ile ilgili genel bilgileride sizinle paylaşmak isteriz; Beyoğlu ilçesi günümüzde, 45 mahalleden ve yaklaşık 225 bin yerleşik nüfustan oluşan bir yerleşim yeridir. İş, eğlence ve kültür merkezi olması nedeniyle bu ilçe sınırları içerisindeki gündüz ve gece nüfusu birkaç milyonu bulmaktadır. Bazılarına göre Beyoğlu, Karaköy den Taksim e kadar uzanan bölgedir. Bazılarına göre de, Tünel Meydanı ndan Taksim e uzanan bölümden ibarettir.

Bugün İstanbul iline bağlı Beyoğlu ilçesi; Haliç in kuzeyinde Kasımpaşa vadisinin batısıyla, Dolmabahçe (Gazhane) vadisi arasında kalan alanı kapsar, Şişli ve Beşiktaş ilçeleriyle sınırdaştır. Ancak halk arasında Beyoğlu adı, kentin önemli kültür, eğlence ve iş merkezlerinden olan ve Galatasaray ı Taksim Meydanı na bağlayan İstiklal caddesi ve çevresi için kullanılır.

Bizans döneminde yerleşim alanı olmayan bu kesime; karşı yaka öte anlamına gelen Pera dan kaynaklanan Peran Bağları deniliyordu.Geçen yüzyılda, özellikle yabancılar, Beyoğlu yerine Pera adını kullanmışlardır. Türkler ise Pera yı Beyoğlu şeklinde adlandırıp daha geniş bir alanı kastetmişlerdir.

Beyoğlu adının ortaya çıkışına ilişkin çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birisine göre; Beyoğlu adı, Fatih Sultan Mehmed zamanında Pontus prenslerinden Aleksios Komnenos un islamiyeti kabul ederek burada oturmasından kaynaklanır. İkincisine göre ise; burada oturan Pontus prensi değil, Kanuni zamanındaki Venedik elçisi Andre Giritti nin oğlu Luigi Giritti dir. Türkler in "Bey Oğlu" diye andıkları bu adam, elçinin bir Rum kadınla evlenmesinden dünyaya gelmiştir. Oturduğu konak da Taksim yakınında bir yerdedir. Diğer birine göre ise; Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada oturan Venedik elçisine yazışmalarda Beyoğlu dendiği için bu semt de Beyoğlu adını almıştır. Pera adı, 1925 de resmi yazışmalardan çıkarıldıktan sonra gittikçe unutulur hale gelmiş, Buna karşılık Beyoğlu adı güç kazanıp bölge anlamında da yaygınlaşmıştır.

Bizans tan Osmanlı ya Pera, Bizans dönemindeki İstanbul un sonradan gelişen yerleşim yeri olmuştur. İmparator 2.Theodosius tarafından bir kısmı yaptırılmış olan İstanbul surlarının çevrelediği kapalı alanın Haliç e ve Marmara ya bakan yamaçlarında konutlar; Sirkeci çevresinde ticaret kuruluşları; Sarayburnu, Beyazıt, Aksaray, Cerrahpaşa, Yedikule de yönetsel, dinsel ve ticari merkezler yoğunluktaydı. Ayrıca Haliç in karşı kıyısındaki Galata da bir dış yerleşim yeri olmuştu. Sykai (Sycae) adı verilen bu yerleşim yerinde oturanların çoğunluğunu Venedikliler ile Cenevizliler oluşturmaktaydı. Daha sonraları surlarla çevrilen bu yerleşim yerleri, zengin bir ticaret merkezi oldu.

13. yy da Cenevizli tüccarların yönetimine verilen Galata yüzyıllar boyunca ticaretteki önemini korumuştur. 15. yy da kent 100 bini bulan nüfusuyla dünyanın sayılı büyük kentlerinden biriydi. Osmanlılar tarafında alındığında 50 bin kadar olan nüfus Rumeli ve Anadolu dan getirilen müslüman ve müslüman olmayan halkın yerleştirilmesiyle 100 bini aştı. Müslümanların büyük bölümü bu dönemde eski kentin bulunduğu yarımadanın dışında yaşıyordu. Skyai de sur dışına taşarak Pera (bugün Galatasaray) yönüne doğru büyüdü.

19.yy da Galata önemli gelişmeler gösterdi. Bu kesim, ticaret merkezleri olma özelliğini korurken yabancı elçiliklerin yerleştiği ve yine yabancı banker, komisyoncu, banka ve sigorta şirketlerinin yoğunlaştığı, bunun yanı sıra eğlence yerlerinin bulunduğu bir Avrupa kenti görünümünü kazanmaya başladı. Osmanlı padişahlarının Topkapı Sarayı ndan çıkarak Galata yakınındaki Dolmabahçe Sarayı na taşınmaları da bu yüzyıla rastlar. İlk önemli sanayi kuruluşu olan Feshane nin Haliç te işletmeye açıldığı 19. yy da kent demiryolu, tramvay, tünel gibi kent içi ve kent dışı ulaşım olanaklarına kavuştu.

Leave your comments

0
terms and conditions.

Comments